Regressie Therapie - De Vijf Cirkels

DUUR VAN DE THERAPIE
Regressie Therapie - Duur
De duur van de therapie is afhankelijk van de aard van het probleem. In het algemeen kunnen we stellen dat de therapie gericht is op snel resultaat boeken.

Sommige cliënten zijn na 1 sessie al geholpen, het kan ook zijn dat er 5 of meer sessies nodig zijn. Bij complexe problemen kan meer tijd nodig zijn.

Sessies hebben een bepaalde tijd nodig om door te werken. Meestal zijn er daarom niet meer dan één of twee sessies per maand. De frequentie wordt in overleg bepaald.