Regressie Therapie - De Vijf Cirkels

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK
Regressie Therapie - You Do Make A Difference
De eerste sessie krijg je een uitgebreide intake, waarbij je probleem of klacht wordt verkend. We maken een biografische analyse, gericht op het bewust maken van het onderliggende thema van je probleem. Je zult ontdekken dat er verband bestaat tussen gebeurtenissen in je leven en je probleem of je klacht. Het onbewuste thema wordt bewust gemaakt. We stemmen ook af wat je wilt bereiken met de therapie, dit vertalen we naar een haalbaar en concreet resultaat.

Deze intake geeft je meteen de gelegenheid om te ervaren of het klikt. Het is belangrijk dat je je veilig voelt en vertrouwen hebt in mij als therapeut. Het is ook de gelegenheid vragen te stellen. Als je na de intake besluit verder te gaan met de therapie wordt de afspraak gemaakt voor vervolg sessies.


Regressie Therapie - Boeken
Elke volgende sessie bestaat uit een kort voorgesprek, een herbeleving en een afronding. Je wordt zorgvuldig begeleid in de herbeleving van de oorspronkelijke ervaringen. Het kan zijn dat je terecht komt in je jeugd, of dat je verder teruggaat in de tijd rond je conceptie, de zwangerschap of je geboorte, of dat je in een vorig leven of tussen levens in de oorsprong vindt. Dit gebeurt in lichte trance, een diepe concentratie, waarbij je nog in staat bent om te praten en na te denken over wat ervaren wordt.
Dat wat onverwerkt was, wordt alsnog verwerkt en vrijgemaakt, je krijgt inzicht in de samenhang tussen onverwerkte, onbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu. Je komt steeds meer in je eigen kracht te staan, in je eigen levensenergie die je nodig hebt om dit leven ten volle te kunnen ervaren.

Over het algemeen duren sessies 1,5 à 2 uur. De sessies werken wat na en na een paar sessies dien je duidelijke verandering te merken. Samen evalueren wij de voortgang.